Diferencijalna dijagnoza paničnog poremećaja


Diferencijalna dijagnoza paničnog poremećaja

Diferencijalna dijagnoza osobito je važna prema anksioznom poremećaju zbog općeg zdravstvenog stanja koji uključuje hipertireoidizam, hiperparatireoidizam, feokromocitom, vestibularne disfunkcije, poremećaje sa konvulzijama, srčane smetnje. Iako neke studije pokazuju učestalije javljanje poremećaja kod prolapsa mitralne valvule i bolesti štitnjače, danas je to stajalište uglavnom napušteno.

Važno je isključiti i anksiozne poremećaje prouzročene psihoaktivnim tvarima (kokain, amfetamin, kanabinoidi ili sustezanje od depresora CNS-a tipa alkohola ili barbiturata ili sedativa).

Diferencijalna dijagnoza teška je i prema drugim anksioznim i psihotičnim poremećajima kada su panični napadaji situacijski ograničeni, a ne spontani (socijalna fobija, specifična fobija, opsesivno-kompulzivni poremećaj, PTSP, hipohondrijaza, agraviranje, depersonalizacija, somatoformni poremećaji, shizofrenija).

Tekst priredio:
Sven Molnar, dr. med.

Zadnja izmjena: 21.08.2019.