Upalna bolest crijeva u djetinjstvu povezana s razvojem određenih psihijatrijskih poremećaja


Upalna bolest crijeva u djetinjstvu povezana s razvojem određenih psihijatrijskih poremećaja

Upalna bolest crijeva (IBD) koja je nastupila u djetinjstvu bila je povezana s nekoliko psihijatrijskih morbiditeta, uključujući povećani rizik od pokušaja samoubojstva, ukazuje nova studija provedena u Švedskoj. Inače, upalna bolest crijeva uključuje ulcerozni kolitis i Crohnovu bolest

Najveći rizik od anksioznih poremećaja i poremećaja raspoloženja uočen je u prvoj godini nakon dijagnoze upalne bolesti crijeva, što ukazuje na potrebu za psihološkom podrškom u mladih pacijenata. Uz anksiozne poremećaje i poremećaje raspoloženja, došlo je i do razvoja suicidalnog ponašanja, poremećaja jedenja, poremećaja ličnosti, poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) i poremećaja autističnog spektra.

Psihijatrijski poremećaji bili su osobito česti u djece u koje je upalna bolest crijeva nastupila prije 6. godine, te u djece s  roditeljskom anamnezom psihijatrijskih poremećaja.

Izvor:
JAMA Pediatrics