Dijagnosticiranje sindroma iritabilnog crijeva


Dijagnosticiranje sindroma iritabilnog crijeva

Pažljivo uzeta anamneza i fizikalni pregled, kojim se ne otkrivaju znakovi organske bolesti, znatno suzuju opseg dijagnostičke obrade. Palpacija trbuha otkriva osjetljivost, osobito u donjem lijevom kvadrantu, katkad se palpira i osjetljivi sigmoid. Digitorektalni pregled je obvezan u svakog bolesnika, a u žena i pregled zdjelice.

Pregled stolice na skriveno krvarenje je obvezan. Rutinska pretraga na jajašca i parazite ili kultivacija stolice rijetko je indicirana bez anamnestičkog podatka o putovanju ili bez podupirućih simptoma (vrućica, krvavi proljev i dr.).

Uvažavajući posebnosti svakog bolesnika, ipak treba učiniti osnovne laboratorijske nalaze, a u različitom opsegu funkcionalne, endoskopske (fleksibilna sigmoidoskopija, kolonoskopija) i slikovne pretrage.

Zadnja izmjena: 23.05.2023.