Dijagnosticiranje sinusitisa


Dijagnosticiranje sinusitisa

Obično vaš liječnik može postaviti dijagnozu sinusitisa na temelju vaših simptoma i fizikalnog pregleda, prilikom kojeg će liječnik pritiskom u području sinusa ispitati osjetljivost na pritisak odnosno pojavu boli. Jednako tako, liječnik može pregledati i grlo, te vidjeti cijedi li se sekret iz nosa i postoji li upala. No u nekim situacijama će vaš liječnik trebati izvršiti dodatna ispitivanja kako bi se potvrdila dijagnoza. Što može uključivati:

  • obrisak nosa
  • rendgensko snimanje sinusa
  • kompjuteriziranu tomografiju (CT)
  • kulturu i antibiogram sekreta iz sinusa koji se uzima punkcijom i aspiracijom sinusa ili nazalnom endoskopijom
  • laboratorijske pretrage
  • testiranje na alergene, obično kožne alergijske testove

 
 
 

Zadnja izmjena: 24.08.2019.