Home / Centri A-Z / Ulcerozni kolitis

Ulcerozni kolitis

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
Ulcerozni kolitis

Što je ulcerozni kolitis?

Ulcerozni kolitis je idopatska kronična upalna bolest debelog crijeva koja je karakterizirana relapsima i remisijama bolesti. Za ulcerativni kolitis su tipične ulceracije sluznice debelog crijeva, krvavi proljevi, grčevi u trbuhu i povišena temperatura.

Bolest obično prvo zahvaća rektum, gdje može ostati lokalizirana (ulcerozni proktitis), ili se može proširiti proksimalno, te zahvatiti cijeli kolon. U rijeđim slučajevima je odjednom zahvaćen veći dio debelog crijeva.

U manjem broju slučajeva, ulcerozni kolitis je povezan i s izvancrijevnim manifestacijama.

Povezano s ulceroznim kolitisom

Kronične upalne bolesti crijeva su nezarazne upalne bolesti crijeva nejasnog uzroka. Javljaju se u dva osnovna oblika: Crohnova bolest i ulcerozni kolitis. Bolesti imaju određene sličnosti obzirom da obje zahvaćaju probavnu cijev, kroničnog su tijeka, liječe se sličnim lijekovima, autoimunog su porijekla. Međutim, postoje i značajne razlike obzirom na kliničku sliku i moguće komplikacije.

Poznato je da na spomen kolonoskopije većina ljudi pomisli na nešto neugodno i bolno, stoga smo željeli u razgovoru s dr. Hrvojem Ivekovićem sa Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, saznati više o navedenoj pretrazi, za koju se iz dana u dan potvrđuje da njena pravodobna primjena spašava ljudske živote.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje