Ulcerozni kolitis i rizik od raka debelog crijeva


Ulcerozni kolitis i rizik od raka debelog crijeva

Ukoliko već duže vrijeme imate prošireni ulcerozni kolitis izloženi ste većem riziku od razvoja raka debelog crijeva. U tom slučaju preporuča se rutinska kontrola debelog crijeva kolonoskopijom deset godina nakon postavljanja dijagnoze ulceroznog kolitisa. Kolonoskopija se obično radi u kombinaciji s kromoskopijom kako bi se lakše uočile sumnjive promjene.

Smatra se da se sljedeća kolonoskopija/kromoskopija treba izvršiti ovisno o stupnju vašeg rizika za razvoja raka debelog crijeva. Pa se tako u slučaju niskog rizika kolonoskopija/kromoskopija radi za pet godina, kod srednjeg rizika za tri godine, a u slučaju visokog rizika za godinu dana.

U 1 od 10 oboljelih od ulceroznog kolitisa koji traje 20 godina i zahvaća veliki dio debelog crijeva, razvit će se rak debelog crijeva.

Također, treba spomenuti da su nedavne studije pokazale da je rizik od razvoja raka debelog crijeva smanjen u bolesnika koji redovito već duže vrijeme uzimaju aminosalicilate.

Zadnja izmjena: 18.08.2019.