Home / Lijekovi / bevacizumab

bevacizumab

Tvorničko ime registrirano u RH:

Avastin

Farmakoterapijska skupina:

Antitumorski lijek, monoklonsko antitijelo.

Monoklonska su antitijela proteini koji ciljano prepoznaju druge jedinstvene proteine u tijelu i vežu se za njih. Bevacizumab se selektivno veže na protein nazvan humanim krvožilnim endotelnim faktorom rasta (VEGF), koji se nalazi na ovojnici krvnih i limfnih žila u tijelu. VEGF uzrokuje rast krvnih žila u tumoru. Te krvne žile opskrbljuju tumor hranjivim tvarima i kisikom. Kada se bevacizumab veže s VEGF-om, onemogućuje normalan rad VEGF-a. Rast je tumora onemogućen jer je blokiran rast krvnih žila koje tumoru dovode hranjive tvari i kisik.

Terapijske indikacije:

Bevacizumab u kombinaciji s kemoterapijom na bazi fluoropirimidina, namijenjen je za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom debelog crijeva (kolona ili rektuma).

Bevacizumab u kombinaciji s paklitakselom namijenjen je za prvu liniju liječenja bolesnika s metastatskim karcinomom dojke.

Bevacizumab u kombinaciji s kemoterapijom na bazi platine indiciran je u prvoj liniji liječenja bolesnika s neoperabilnim uznapredovalim metastatskim ili recidivirajućim karcinomom pluća nemalih stanica u kojem histološki ne prevladavaju skvamozne stanice.

Bevacizumab u kombinaciji s interferonom alfa-2a indiciran je u prvoj liniji liječenja bolesnika s uznapredovalim i/ili metastatskim karcinomom bubrežnih stanica.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje