Home / Lijekovi / etopozid

etopozid

Tvorničko ime registrirano u RH:

Vepesid, Etoposide

Farmakoterapijska skupina:

Citostatik

Terapijske indikacije:

Etopozid je antitumorski lijek za intravensku ili peroralnu primjenu, koji se može upotrebljavati sam ili u kombinaciji s drugim onkološkim lijekovima. Dosadašnji podaci upućuju na mogućnost primjene etopozida u liječenju: karcinoma pluća malih stanica, rezistentnog ne-seminomskog karcinoma testisa.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje