Home / Lijekovi / ibandronatna kiselina

ibandronatna kiselina

Tvorničko ime registrirano u RH:

Bondronat, Bonviva

Farmakoterapijska skupina:

Bifosfonat

Terapijske indikacije:

Ibandronatna kiselina (Bondronat) primjenjuje se za:

  • patološki (abnormalno) povišenu razinu kalcija u serumu (hiperkalcemija) uzrokovanu tumorom,
  • sprječavanje koštanih poremećaja (patološki prijelomi, komplikacije na kostima koje zahtijevaju radioterapiju ili operaciju) u bolesnika s karcinomom dojke i koštanim metastazama.

Ibandronatna kiselina (Bonviva) koristi se za liječenje osteoporoze. Osteoporoza je bolest koja dovodi do stanjenja i slabljenja kosti, a uobičajena je u žena u postmenopauzi.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje