ibandronatna kiselina


Farmakoterapijska skupina:

Bifosfonat

Tvorničko ime registrirano u RH:

Bondronat, Bonviva

Terapijske indikacije:

Ibandronatna kiselina (Bondronat) primjenjuje se za:

  • patološki (abnormalno) povišenu razinu kalcija u serumu (hiperkalcemija) uzrokovanu tumorom,
  • sprječavanje koštanih poremećaja (patološki prijelomi, komplikacije na kostima koje zahtijevaju radioterapiju ili operaciju) u bolesnika s karcinomom dojke i koštanim metastazama.

Ibandronatna kiselina (Bonviva) koristi se za liječenje osteoporoze. Osteoporoza je bolest koja dovodi do stanjenja i slabljenja kosti, a uobičajena je u žena u postmenopauzi.