interferon alfa-2a


Farmakoterapijska skupina:

Imunostimulator

Tvorničko ime registrirano u RH:

Roferon-A

Terapijske indikacije:

Interferon alfa-2a indiciran je za liječenje:

Neoplazmi limfatičkog i krvotvornog sustava:

  • leukemije vlasastih stanica;
  • kožnog limfoma T-stanica;
  • kronične mijeloične leukemije (KML) s pozitivnim Philadelphia kromosomom. Interferon alfa-2a ne predstavlja alternativno liječenje za bolesnike od KML koji imaju HLA-identičnog srodnika i kojima je alogena transplantacija koštane srži planirana ili moguća u neposrednoj budućnosti;
  • ne-Hodgkin limfoma niskog stupnja malignosti.

Solidnih tumora:

  • Kaposijevog sarkoma u bolesnika s AIDS-om bez oportunističkih infekcija u anamnezi;
  • karcinoma bubrega uznapredovalog stupnja;
  • bolesnika koji boluju od II. stadija malignog melanoma prema AJCC (debljina tumora >1,5 mm po Breslowu, nisu zahvaćeni limfni čvorovi i nema širenja na koži) i koji, nakon kirurškog zahvata, nemaju znakova bolesti.

Virusnih infekcija:

  • odraslih bolesnika s histološki dokazanim kroničnim hepatitisom B koji imaju pozitivne markere virusne replikacije, tj. pozitivni su na HBV-DNK ili HbeAg;
  • odraslih bolesnika s histološki dokazanim kroničnim hepatitisom C, koji imaju pozitivan nalaz protutijela na virus hepatitisa C, te povišene vrijednosti serumske alanin aminotransferaze (ALT) bez dekompenzacije jetre.