Home / Lijekovi / interferon alfa-2a

interferon alfa-2a

Tvorničko ime registrirano u RH:

Roferon-A

Farmakoterapijska skupina:

Imunostimulator

Terapijske indikacije:

Interferon alfa-2a indiciran je za liječenje:

Neoplazmi limfatičkog i krvotvornog sustava:

  • leukemije vlasastih stanica;
  • kožnog limfoma T-stanica;
  • kronične mijeloične leukemije (KML) s pozitivnim Philadelphia kromosomom. Interferon alfa-2a ne predstavlja alternativno liječenje za bolesnike od KML koji imaju HLA-identičnog srodnika i kojima je alogena transplantacija koštane srži planirana ili moguća u neposrednoj budućnosti;
  • ne-Hodgkin limfoma niskog stupnja malignosti.

Solidnih tumora:

  • Kaposijevog sarkoma u bolesnika s AIDS-om bez oportunističkih infekcija u anamnezi;
  • karcinoma bubrega uznapredovalog stupnja;
  • bolesnika koji boluju od II. stadija malignog melanoma prema AJCC (debljina tumora >1,5 mm po Breslowu, nisu zahvaćeni limfni čvorovi i nema širenja na koži) i koji, nakon kirurškog zahvata, nemaju znakova bolesti.

Virusnih infekcija:

  • odraslih bolesnika s histološki dokazanim kroničnim hepatitisom B koji imaju pozitivne markere virusne replikacije, tj. pozitivni su na HBV-DNK ili HbeAg;
  • odraslih bolesnika s histološki dokazanim kroničnim hepatitisom C, koji imaju pozitivan nalaz protutijela na virus hepatitisa C, te povišene vrijednosti serumske alanin aminotransferaze (ALT) bez dekompenzacije jetre.
15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje