leflunomid


Farmakoterapijska skupina:

Selektivni imunosupresiv, derivat izoksazola

Tvorničko ime registrirano u RH:

Arava

Terapijske indikacije:

Leflunomid se upotrebljava za liječenje odraslih bolesnika koji boluju od aktivnog oblika reumatoidnog ili psorijatičnog artritisa.