menotropin


Farmakoterapijska skupina:

Gonadotropini

Tvorničko ime registrirano u RH:

Menopur

Terapijske indikacije:

Menotropin je indiciran u liječenju ženske neplodnosti u sljedećim kliničkim situacijama:

  • anovulacija, uključujući sindrom policističnih jajnika (PCOD), u žena koje ne reagiraju na terapiju klomifen-citratom.
  • kontrolirana hiperstimulacija jajnika radi induciranja razvoja višestrukih folikula kod metoda potpomognute reprodukcije (ART) (npr. in vitro oplodnja/prijenos zametaka (IVF/ET), prijenos zametaka u jajovode (GIFT) i intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI)).