Home / Lijekovi / peginterferon alfa-2a

peginterferon alfa-2a

Tvorničko ime registrirano u RH:

Pegasys

Farmakoterapijska skupina:

Citokin, imunomodulator.

Peginterferon alfa-2a je interferon s dugim djelovanjem. Interferon je protein koji mijenja odgovor tjelesnog imunološkog sustava kako bi mu pomogao u obrani od infekcija i teških bolesti.

Terapijske indikacije:

Peginterferon alfa-2a se koristi za liječenje kroničnog hepatitisa B ili C, što su virusne infekcije jetre.

Kronični hepatitis B - peginterferon alfa-2a se obično koristi u samostalnoj primjeni.

Kronični hepatitis C - peginterferon alfa-2a je u ovom liječenju najbolje koristiti u kombinaciji s ribavirinom.

Ako primate peginterferon alfa-2a u kombinaciji s ribavirinom, trebali biste pročitati i uputu o ribavirinu.

Ako iz nekog razloga ne možete primati ribavirin biti ćete liječeni samo peginterferonom alfa-2a.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje