trastuzumab


Farmakoterapijska skupina:

Antitumorski lijek, monoklonsko antitijelo.

Monoklonska su antitijela proteini koji ciljano prepoznaju druge jedinstvene proteine u tijelu koji se zovu antigeni i vežu se uz njih. Trastuzumab se selektivno veže uz antigen koji se zove receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2). HER2 se u velikim količinama nalazi na površini nekih stanica karcinoma, gdje stimulira njihov rast. Kad se trastuzumab veže uz HER2, zaustavlja se rast takvih stanica.

Tvorničko ime registrirano u RH:

Herceptin

Terapijske indikacije:

Trastuzumab se propisuje za liječenje ranog stadija raka dojke kada se koristi nakon završetka kemoterapije te metastatskog raka dojke (to jest, tumora dojke koji se proširio izvan izvornog mjesta tumora), ukoliko tumor pokazuje visoku razinu HER2. Trastuzumab se koristi kao monoterapija ako se drugi oblici liječenja ne pokažu uspješnima. Također se koristi u kombinaciji s kemoterapijskim lijekovima paklitakselom ili docetakselom kao prva linija liječenja metastatskog karcinoma dojke. Ako primate trastuzumab u kombinaciji s paklitakselom ili docetakselom, pročitajte upute i za te lijekove.