Home / Lijekovi / tretinoin

tretinoin

Tvorničko ime registrirano u RH:

Vesanoid

Farmakoterapijska skupina:

Antitumorski lijek (antineoplastik)

Terapijske indikacije:

Tretinoin se koristi za liječenje akutne promijelocitne leukemije, jedne vrste bolesti krvi.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje