tretinoin


Farmakoterapijska skupina:

Antitumorski lijek (antineoplastik)

Tvorničko ime registrirano u RH:

Vesanoid

Terapijske indikacije:

Tretinoin se koristi za liječenje akutne promijelocitne leukemije, jedne vrste bolesti krvi.