valganciklovir


Farmakoterapijska skupina:

Antivirotik

Tvorničko ime registrirano u RH:

Valcyte

Terapijske indikacije:

Valganciklovir je indiciran za indukciju i terapiju održavanja citomegalovirusnog (CMV) retinitisa u bolesnika oboljelih od sindroma stečenog nedostatka imuniteta (AIDS).

Valganciklovir je indiciran za prevenciju CMV bolesti u CMV-negativnih bolesnika s presađenim solidnim organom od CMV-pozitivnog davatelja.