ACE inhibitori smanjuju rizik od amiotrofične lateralne skleroze


ACE inhibitori smanjuju rizik od amiotrofične lateralne skleroze

Inhibitori konvertaze angiotenzina (ACE inhibitori), lijekovi koji se obično koriste za snižavanje povišenog krvnog tlaka, mogu također smanjiti rizik od razvoja amiotrofične lateralne skleroze, ukazuju rezultati nove studije.

Naime, pokazalo se da uzimanje ACE inhibitora tijekom četiri godine u većim dozama, može smanjiti rizik od amiotrofične lateralne skleroze za 57 posto.

Amiotrofična lateralna skleroza poznata kao i Lou Gehrigova bolest je najčešća bolest motoričkih neurona. Kod nje živčane stanice koje kontroliraju pokrete postepeno degeneriraju, što uzrokuje slabost mišića, paralizu i smrt zbog respiratornog zatajenja. Većina oboljelih od amiotrofične lateralne skleroze umre u roku od tri do pet godina od pojave simptoma.

Nasljedni oblik bolesti javlja se u oko 10 posto slučajeva, no u većini slučajeva amiotrofična lateralna skleroza se javlja bez poznatog razloga.

Amiotrofična lateralna skleroza javlje se u 1 do 3 osobe na 100.000 stanovnika, većinom u ljudi u dobi od 40 do 70 godina, no može se javiti i u mlađoj dobi.

U ACE inhibitore ubrajaju se lijekovi benazepril, enalapril, lizinopril, fosinopril, trandolapril, perindopril, ramipril, cilazapril, zofenopril i kvinapril.

Izvor:
JAMA Neurology