ADHD povezan s rizikom od nekoliko poremećaja mentalnog zdravlja


ADHD povezan s rizikom od nekoliko poremećaja mentalnog zdravlja

Poremećaj hiperaktivnosti, koji se obično naziva ADHD, neovisni je čimbenik rizika za nekoliko uobičajenih i ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem, otkriva novo istraživanje.

Naime, pokazalo se da je ADHD povezan s teškom depresijom, posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP), poremećajem prehrane anoreksijom nervozom i pokušajima samoubojstva.

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) je neurorazvojno stanje kod djece i tinejdžera koje se proteže u odraslu dob u do oko dvije trećine slučajeva. Diljem svijeta procjenjuje se da je njegova prevalencija oko 5% u djece/tinejdžera i 2,5% u odraslih.

Smatra se, da ova studija otvara nove uvide u putove između psihijatrijskih poremećaja. Stoga, u kliničkoj praksi, pacijente s ADHD-om treba pratiti zbog psihijatrijskih poremećaja te treba poduzeti preventivne mjere ako je potrebno.

Izvor:
BMJ Mental Health