Agresivnija kemoterapija može pomoći mlađim bolesnicima s limfomom


Agresivnija kemoterapija može pomoći mlađim bolesnicima s limfomom

Istraživanje provedeno u Francuskoj na 379 bolesnika s difuznim limfomom velikih B stanica, jednim od agresivnijih oblika Ne-Hodgkinovog limfoma, pokazalo je da veće doze kemoterapije s manjim intervalima između dviju terapija mogu pomoći mlađim bolesnicima s tim agresivnim limfomom.

Naime intenzivni oblik kemoterapije u kombinaciji s rituksimabom, monoklonskim protutijelom, može smanjiti učestalost ponovne pojave bolesti i povećati stopu preživljavanja kod bolesnika koji su mlađi od 60 godina.

Tako se pokazalo da su bolesnici koji su bili podvrgnuti agresivnijoj terapiji imali 56 posto manji rizik od smrti i 52 posto manji rizik da će bolest dalje napredovati.

Inače standardnu terapiju za liječenje ovog oblika Ne-Hodgkinovog limfoma čine lijekovi ciklofosfamid, doksorubicin, vinkristin i prednizon.

No agresivniji pristup liječenju nosi rizike od ozbiljnih nuspojava poput febrilne neutropenije, kod koje dolazi do smanjenja bijelih krvnih stanica uz povišenje tjelesne temperature. Stoga treba dobro odvagati kod kojih se bolesnika može primjeniti agresivnija terapija.

Izvor:
The Lancet