Antiaritmik amiodaron povećava rizik od akutnog pankreatitisa


Antiaritmik amiodaron povećava rizik od akutnog pankreatitisa

Rezultati nove studije ukazuju da bi akutni pankreatitis mogao biti nuspojava primjene antiaritmika amiodarona. Naime, primjena lijeka amiodarona povećava rizik od akutnog pankreatitisa za 50 posto. Iako je apsolutni rizik od akutnog pankreatitisa u općoj populaciji nizak, liječnici bi ipak trebali biti svjesni spomenute veze, zaključuju stručnjaci.

Inače, već ranije je u stručnoj literaturi opisano nekoliko izoliranih slučajeva akutnog pankreatitisa za koje se smatralo da su povezani s primjenom amiodarona.

Lijek amiodaron se koristi za liječenje poremećaja srčanog ritma (aritmija) i ubraja se među najučinkovitije antiaritmike, te se koristi kako bi se spriječile po život opasne aritmije kao što su ventrikularna tahikardija ili ventrikularna fibrilacija.

Također, treba spomenuti da primjena drugih antiaritmika poput dronedarona, sotalola, propafenona, flekainida ili dofetilida, nije bila povezana s većim rizikom od akutnog pankreatitisa.

Izvor:
JAMA Internal Medicine