Antibiotici učinkoviti u liječenju nekompliciranih apendicitisa kod djece


Antibiotici učinkoviti u liječenju nekompliciranih apendicitisa kod djece

Rezultati nove studije pokazali su da se nekomplicirana upala crvuljka (apendicitis) kod djece može uspješno liječiti samo uz pomoć antibiotika bez potrebe za kirurškim zahvatom.

Pod nekompliciranom upalom crvuljka smatrala se upala kod koje bol u trbuhu nije bila prisutna više od 48 sati, a broj bijelih krvnih stanica se kretao između 5.000/μL i 18. 000/μL, te se prilikom ultrazvučnog pregleda ili kompjuteriziranom tomografijom (CT) ustanovilo da nema rupture crvuljka i da je crvuljak debljine 1,1 cm ili manje, bez dokaza apscesa ili fekalita.

Inače, upala crvuljka najčešća je indikacija za hitan kriruški zahvat u području abdomena u djece i odraslih. U SAD-u se svake godine više od 180.000 odraslih te 70.000 djece podvrgne apendektomiji.

Valja istaknuti, da je apendektomija postupak koji zahtjeva opću anesteziju i povezan je s perioperativnim rizicima te postoperativnom boli i invaliditetom.

Izvor:
JAMA