Biopsija nije nužna za postavljanje dijagnoze idiopatske plućne fibroze


Biopsija nije nužna za postavljanje dijagnoze idiopatske plućne fibroze

Prema rezultatima nove studije provedene na 315 ispitanika izgleda da za postavljanje dijagnoze idiopatske plućne fibroze u svim slučajevima nije nužna biopsija, obzirom da se na temelju kliničkih i radioloških pretraga može sa 94 postotnom sigurnošću postaviti dijagnoza.

Idiopatska plućna fibroza, najčešći oblik IIP, dovodi do progresivne fibroze pluća, pretežito u muškaraca pušača. Simptomi i znakovi se razvijaju mjesecima i godinama, a uključuju dispneju u naporu, kašalj i fine inspiratorne krepitacije (pukote). Stanje većine bolesnika se pogoršava unatoč liječenju, te većina njih poživi samo 3 do 5 godina od postavljanja dijagnoze.

U SAD-u se svake godine dijagnosticira 50.000 novih slučajeva idiopatske plućne fibroze, a 40.000 Amerikanaca umire od nje.

Brojne studije pokazuju da je idiopatska plućna fibroza sve učestalija.

Za postavljanje dijagnoze idiopatske plućne fibroze obično se koristi kompjutorska tomografija visoke rezolucije (HRCT), pomoću koje se uočavaju male cistične promjene (sačasta pluća).

Smatra se da je kirurška biopsija pluća, posebice u starijih osoba, povezana sa značajnim rizicima, te da ju bolesnici teško podnose.

Izvor:
The Lancet Respiratory Medicine journal