Bolesnici sa zatajivanjem srca izloženi većem riziku od razvoja raka


Bolesnici sa zatajivanjem srca izloženi većem riziku od razvoja raka

Studija provedena u SAD-u na 961 bolesniku sa zatajivanjem srca, pokazala je da bolesnici sa zatajivanjem srca imaju gotovo 60 posto veći rizik od razvoja raka.

Dok rak povećava rizik od smrti u bolesnika sa zatajivanjem srca za 46 posto.

Zatajivanje srca (zatajenje srca, srčana dekompenzacija) je skup simptoma (tegobe koje bolesnik osjeća) i znakova (nalazi koje liječnik opaža prilikom pregleda) koji upućuju na nemogućnost srca da ispuni svoju osnovnu zadaću, a to je opskrba organizma krvlju. Radi se o zatajivanju crpne (istisne) funkcije srca.

Inače neki čimbenici rizika za zatajivanje srca poput starije životne dobi, dijabetesa, pretilosti i pušenja, također su poznati i kao čimbenici rizika za rak.

Prema mišljenju stručnjaka, liječnici bi trebali više pažnje posvetiti prevenciji i otkrivanju raka u bolesnika sa zatajivanjem srca.

Izvor:
American Heart Association PR