Delafloksacin učinkovit u liječenju akutnih infekcija kože


Delafloksacin učinkovit u liječenju akutnih infekcija kože

Rezultati 3. faze kliničkog ispitivanja u kojem je sudjelovalo 660 pacijenata ukazuju da je antibiotik delafloksacin uspješan kao i kombinacija antibiotika vankomicina i aztreonama u liječenju akutne infekcije kože i struktura kože. Smatra se da bi se pomoću delafloksacina mogle uspješno liječiti MRSA (Methicillin rezistentni Staphylococcus aureus) infekcije te infekcije gram negativnim bakterijama, bez potrebe za kombinacijskom terapijom.

Inače, antibiotik delafloksacin se ubraja u skupinu lijekova znanu kao kinoloni.

U kliničkom ispitivanju se uspoređivala uspješnost 300 mg delafloksacina u liječenju akutnih infekcija kože s kombinacijom vankomicina 15 mg/kg i aztreonama 2 g.

Pozitivan odgovor na terapiju uočen je u oko 80 posto slučajeva 48 do 72 sata nakon započinjanja terapije. Nakon 14 dana liječenja 52 posto pacijenata liječenih delafloksacinom je bilo izliječeno te 50,5 posto pacijenata liječenih kombinacijom vankomicina i aztreonama.

Eradikacija MRSA-e uočena je u 100 posto pacijenata na delafloksacinu i 98,5 posto pacijenata na kombinaciji vankomicina i aztreonama.

Izvor:
Journal of Antimicrobial Chemotherapy