Kako se mogu ukloniti kapilare?


Saznajte kako nastaju kapilare te kako se mogu ukloniti kapilare na licu i na nogama. Da li vrsta terapije ovisi o lokaciji kapilara? Koji je mehanizam djelovanja lasera na kapilare?