Dijabetes povezan s duljom hospitalizacijom za širok raspon medicinskih stanja


Dijabetes povezan s duljom hospitalizacijom za širok raspon medicinskih stanja

Dijabetes tipa 2 povezan je s povećanim rizikom od dulje hospitalizacije za širok raspon medicinskih stanja, posebno za poremećaje mentalnog zdravlja kod ljudi kojima je dijagnoza postavljena u mlađoj životnoj dobi, ukazuje nova studija.

Učinkovita kontrola čimbenika rizika s naglaskom na poremećaje mentalnog zdravlja hitno je potrebna kod mladih osoba s dijabetesom tipa 2, ističu stručnjaci.

Zdravstveni sustavi i kreatori politika trebali bi razmotriti dodjeljivanje odgovarajućih resursa i razvijanje strategija za zadovoljavanje potreba mentalnog zdravlja mladih ljudi s dijabetesom tipa 2, uključujući integraciju usluga mentalnog zdravlja u skrb o dijabetesu.

Izvor:
PLOS Medicine