Disbioza crijevne flore ima ulogu u razvoj dijabetesa tipa 2


Disbioza crijevne flore ima ulogu u razvoj dijabetesa tipa 2

Visceralna pretilost ključni je čimbenik rizika za dijabetes tipa 2, a prema rezultatima nove studije izgleda da je disbioza crijevne flore važna za taj odnos.

Naime, uočeno je da pojedinci s dijabetesom imaju smanjenu bakterijsku raznolikost s manje gram-pozitivnih bakterija, poput Faecalibacterium, te povišene razine tipično oportunističkih gram-negativnih Enterobacteriaceae.

Jednako tako, uzorci plazme osoba s dijabetesom na sličan su način obogaćeni Enterobacteriaceae, uključujući patobiont Escherichia-Shigella.

Smatra se da rezultati ovog istraživanja pružaju dokaze o prisutnosti selektivnog potpisa mikroba u plazmi i tkivu kod osoba s teškom pretilošću i identificiraju nove potencijalne mikrobne ciljeve i biomarkere za dijabetes tip 2.

Izvor:
Nature Metabolism