Dodaci folne kiseline ne smanjuju rizik od kardiovaskularne bolesti


Dodaci folne kiseline ne smanjuju rizik od kardiovaskularne bolesti

Poznato je da dodaci koji sadrže folnu kiselinu mogu u krvi smanjiti razinu proteina koji je povezan sa srčanom bolesti, no nova velika analiza provedena na 37.485 ispitanika pokazala je da to ne znači i smanjenje rizika od kardiovaskularne bolesti.

Folna kiselina ili vitamin B9 spada u grupu vitamina topljivih u vodi s koenzimatskim djelovanjem. Derivat je pteridina, a najviše je ima u jetri, bubregu, zelenom povrću, kvascu i orasima.

U SAD-u svaka treća odrasla osoba uzima multivitamine koji sadrže folnu kiselinu. Inače odavno je poznato da folna kiselina pomaže u sprječavanju anemije te da smanjuje rizik od malformacija ploda kao što je spina bifida.

Skoro pola ispitanika u istraživanju dobivalo je relativno visoke doze folne kiseline, u rasponu 0,8 do 40 miligrama dnevno, dok su ostali ispitanici primali placebo.

Inače tipičan multivitaminski dodatak u SAD-u sadrži oko 0,4 miligrama folne kiseline.

U novije vrijeme utvrđeno je da folna kiselina smanjuje razinu proteina homocisteina koji je povezan s kardiovaskularnim i drugim zdravstvenim problemima.

Ovo istraživanje je pokazalo da su razine homocisteina u prosjeku bile 25 posto niže među ispitanicima koji su uzimali folnu kiselinu tijekom pet godina. No gledajući učestalost kardiovaskularnih bolesti, kao što su srčani udar ili moždani udar, nije bilo značajne razlike između dviju grupa ispitanika, onih koji su uzimali folnu kiselinu te ispitanika koji su primali placebo.

Izvor:
Archives of Internal Medicine