Dodaci vitamina D manje učinkoviti u prisustvu pretilosti


Dodaci vitamina D manje učinkoviti u prisustvu pretilosti

Rezultati laboratorijskog istraživanja provedenog na miševima ukazuju da su dodaci vitamina D manje učinkoviti u prisutnosti pretilosti. Naime, pokazalo se da pretili miševi imaju vrlo nisku razinu enzima u jetri koji pretvara vitamin D u 25-hidroksivitamin D (kalcidol), koji je glavni oblik vitamina D u krvi.

Stoga se smatra da je učinkovitije liječiti nedostatak vitamina D kod pretilih osoba s kalcidiolom umjesto s drugim oblicima vitamina D.

Inače, niska cirkulirajuća razina 25-hidroksivitamina D česta je u pretilosti i pripisivala se sekvestraciji vitamina D u masnim stanicama.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da bolest ili patologija, poput pretilosti, može uzrokovati nedostatak vitamina D. 

Izvor:
Journal of Bone and Mineral Research