Dodaci vitamina D pomažu pacijentima sa zatajivanjem srca


Dodaci vitamina D pomažu pacijentima sa zatajivanjem srca

Britansko istraživanje u kojem je sudjelovalo 163 pacijenta sa zatajivanjem srca, prosječne dobi od 70 godina, pokazalo je da dodaci vitamina D mogu poboljšati srčanu funkciju kod pacijenata sa zatajivanjem srca.

Pacijenti koji su sudjelovali u istraživanju dobivali su svaki dan 100 mikrograma vitamina D ili placebo.

Ključna mjera za procjenu srčane funkcije bila je ejekcijska frakcija  - postotak krvi koju srce u jednom otkucaju izbaci iz klijetke. Kod zdravih odraslih osoba ejekcijska frakcija se kreće između 60 i 70 posto. Dok kod pacijenata sa zatajivanje srca ona iznosi oko 25 posto.

Tijekom ovog istraživanja, nakon uzimanja dodataka vitamina D, ejekcijska frakcija se u pacijenata sa zatajivanjem srca povećala s 26 na 34 posto.

Istraživanje je također pokazalo da se srce u pacijenata koji su uzimali vitamin D smanjilo, te postalo snažnije i učinkovitije.

Buduća istraživanja bi trebala utvrditi da li ovo poboljšanje srčane funkcije može dovesti do poboljšanja simptoma te duljeg života pacijenata sa zatajivanjem srca.

Izvor:
American College of Cardiology annual meeting