Eltrombopag pojačava imunosupresiju kod teške aplastične anemije


Eltrombopag pojačava imunosupresiju kod teške aplastične anemije

Među prethodno neliječenim pacijentima s teškom aplastičnom anemijom, dodatak eltrombopaga standardnoj imunosupresivnoj terapiji (konjski antitimocitni globulin + ciklosporin) poboljšava stopu, brzinu i snagu hematološkog odgovora, ukazuje nova studija.

Prema mišljenju stručnjaka, dodavanje eltrombopaga izazvalo je odgovor koji je bio više kvalitete i koji se dogodio brže bez povećanja toksičnih učinaka.

Aplastična anemija je normocitno–normokromna; nastaje zbog gubitka prekursora krvnih stanica, E, L i Tr s hipoplazijom koštane srži. Simptomi aplastične anemije odraz su teške anemije, trombocitopenije (petehije, krvarenja) ili leukopenije (infekcije).

Dijagnoza aplastične anemije postavlja se dokazivanjem pancitopenije u periferiji uz manjak matičnih hematopoetskih stanica u koštanoj srži. Aplastična anemija se liječi konjskim antitimocitnim globulinom i ciklosporinom. Korisna je i primjena eritropoetina (EPO), faktora koji stimulira rast granulocitno–makrofagnih kolonija (GM–CSF) te transplantacija koštane srži.

Trombopoetin (TPO) je glavni citokin uključen u regulaciju megakariopoeze i stvaranje trombocita i endogeni je ligand za TPO-R. Eltrombopag reagira s transmembranskom domenom humanog TPO-R i započinje signalnu kaskadu sličnu, iako ne i identičnu, djelovanju endogenog trombopoetina, potičući proliferaciju i diferencijaciju iz progenitorskih stanica koštane srži.

Izvor:
New England Journal of Medicine