Gubitak sluha u starijoj životnoj dobi povezan s nedostatkom folne kiseline


Gubitak sluha u starijoj životnoj dobi povezan s nedostatkom folne kiseline

Nova studija provedena na 126 ispitanika starijih od 60 godina pokazala je da bi nedostatak folne kiseline mogao biti odgovoran za gubitak sluha u starijoj životnoj dobi.

Inače znanstvenici ističu da je uloga folne kiseline u staničnom metabolizamu živčanog sustava i funkciji krvnih žila bitna za slušni sustav.

Folna kiselina ili vitamin B9 spada u grupu vitamina topljivih u vodi s koenzimatskim djelovanjem. Derivat je pteridina, a najviše je ima u jetri, bubregu, zelenom povrću, kvascu i orasima.

Dnevne potrebe folne kiseline kod odraslih osoba su 150-200 mg. Hranom se unese dnevno oko 500-700 mg folata, ali se resorbira svega oko 50-200 mg.

Pričuve folne kiseline u organizmu su relativno male i nedostatak folne kiseline ima kao posljedicu megaloblastičnu anemiju koja se može razviti jedan do šest mjeseci nakon prestanku uzimanja folne kiseline. Nedostatak folne kiseline može nastati zbog siromašne prehrane i smanjenja folata u jetri, kao i zbog interferencije s resorpcijom i metabolizmom folata.

Izvor:
Otolaryngology -- Head and Neck Surgery