Hormonska terapija može poboljšati ishod liječenja shizofrenije


Hormonska terapija može poboljšati ishod liječenja shizofrenije

Izgleda da pridodavanje raloksifena, selektivnog modulatora estrogenskog receptora, terapiji antipsihoticima, može poboljšati ishod liječenja shizofrenije, ukazuje nova studija.

Obzirom da se primjena raloksifena pokazala dosljedno djelotvornom u ublažavanju simptoma shizofrenije, smatra se da je njegova primjena u liječenju shizofrenije vrijedan dodatak trenutnim terapijskim mogućnostima.

Inače, valja spomenuti da se shizofrenija znatno češće javlja u muškaraca nego u žena. Također, shizofrenija se u muškaraca javlja u znatno mlađoj životnoj dobi nego u žena. Pored toga, žene u premenopuzi koje obole od shizofrenije imaju povoljniji tijek bolesti nego muškarci.

Pretpostavlja se da je za ovu spolnu razliku odgovoran hormon estrogen, koji očito ima zaštitnu ulogu u patofiziologiji shizofrenije.

Izvor:
NPJ Schizophrenia