Hospitalizacija zbog upale pluća uslijed COVID-19 povezana s demencijom


Hospitalizacija zbog upale pluća uslijed COVID-19 povezana s demencijom

Prema rezultatima studije u kojoj je sudjelovalo 10.403 ispitanika, otprilike 3 posto pacijenata s upalom pluća koja je povezana s infekcijom sa SARS-CoV-2 kasnije razvije demenciju. Do razvoja demencije došlo je u prosjeku za 182 dana.

Smatra se da ovi rezultati ukazuju na ulogu probira kognitivnih deficita među preživjelima od COVID-19. Ukoliko postoje dokazi oštećenja tijekom probira i ako pacijent nastavi prijavljivati ​​kognitivne simptome, možda će biti potrebno upućivanje na sveobuhvatnu procjenu, ističu stručnjaci.

Izvor:
Open Forum Infectious Diseases