I dabigatran eteksilat učinkovit i siguran u prevenciji venske tromboembolije


I dabigatran eteksilat učinkovit i siguran u prevenciji venske tromboembolije

Podaci iz RE-NOVATE II ispitivanja, predstavljeni na 15. godišnjem kongresu Europskog udruženja za hematologiju (EHA), pokazali su da je dabigatran eteksilat 220mg primjenjivan jedanput dnevno jednako učinkovit i siguran kao enoksaparin 40mg u prevenciji venske tromboembolije (VTE) nakon kirurškog zahvata ugradnje totalne endoproteze kuka.

Rezultati su također pokazali da je dabigatran eteksilat značajno smanjio kombinirani cilj ispitivanja teške VTE i smrti povezane s VTE-om u usporedbi s enoksaparinom.

U dvostruko-slijepom, ispitivanju jednake djelotvornosti randomizirano je 2 055 bolesnika, te je ono bilo dizajnirano tako da ispituje je li liječenje dabigatran eteksilatom 220mg jedanput dnevno jednako učinkovito kao enoksaparin tijekom perioda od 28-35 dana kod bolesnika koji su bili podvrgnuti kirurškom zahvatu ugradnje totalne endoproteze kuka te da usporedi profil sigurnosti dvaju liječenja.

Trenutno, postojeća terapija, kao što su heparini (poput enoksaparina), zahtijeva njihovo redovito davanje putem injekcija za prevenciju VTE nakon kirurškog zahvata ugradnje totalne endoproteze kuka. Međutim, ovo može biti neprikladan način za bolesnike nakon otpusta iz bolnice, osobito kada se provodi produljena profilaksa, što značajno smanjuje broj VTE događaja. Oralni antikoagulansi, kao što je dabigatran eteksilat, se stoga promatraju kao novi lijek koji vodi k olakšanju poboljšane bolesničke skrbi.

Detaljni su rezultati pokazali sljedeće:

  • Dabigatran eteksilat je jednako učinkovit kao enoksaparin u prevenciji teške VTE (venografski ili simptomatski) i smrti svih uzroka. Ishod se pojavio kod 7,7% bolesnika koji su uzimali dabigatran eteksilat te 8,8% bolesnika koji su uzimali enoksaparin (apsolutna razlika rizika - 1,1% (95% CI, -3,8% do 1,6%); p<0,0001 za neinferiornost).
  • Dabigatran eteksilat je značajno smanjio kombinirani cilj ispitivanja - teške VTE (proksimalna duboka venska tromboza, nefatalna plućna embolija) i smrti povezane s VTE-om, u usporedbi s enoksaparinom. Ishod se pojavio kod 2,2% bolesnika koji su uzimali dabigatran eteksilat te 4,2% bolesnika koji su uzimali enoksaparin (apsolutna razlika rizika -1,9%, relativno smanjenje rizika - 46% (95% CI -3,6% do -0,2%); p=0,03 za superiornost).
  • Događaji velikog krvarenja* bili su usporedivi između obaju liječenja, u 1,4% bolesnika prijavljenih u skupini na dabigatran eteksilatu te 0,9% bolesnika koji su uzimali enoksaparin (p=0,40).

Dr. Michael Huo, Odjel ortopedske kirurgije, University of Texas Southwestern Medical Center, izjavio je: "Ova pozitivna otkrića, zajedno s rezultatima RE-NOVATE-a, ispitivanja analognog dizajna, s kombiniranim podacima od preko 5.000 bolesnika, potvrdila su da je dabigatran eteksilat primjenjivan jedanput dnevno jednako učinkovit kao enoksaparin kod bolesnika koji su bili podvrgnuti kirurškom zahvatu ugradnje totalne endoproteze kuka u prevenciji VTE-a, sa sličnim rizikom od krvarenja i profilom sigurnosti. Dodatno i ohrabrujuće otkriće ovog ispitivanja je da je dabigatran eteksilat povezan sa značajno nižom stopom teškog VTE-a i smrtnosti povezane s VTE-om."

VTE, koja uključuje duboku vensku trombozu (DVT) i plućnu emboliju (PE), je veliki javnozdravstveni problem u Europi, s gotovo 750 000 VTE događaja koji se događaju svake godine, od kojih oko 300 000 s fatalnim ishodom. Tri od pet bolesnika razviju DVT nakon velikog ortopedskog kirurškog zahvata bez antikoagulacijskog liječenja, s jednim od pet bolesnika koji se podvrgnu kirurškom zahvatu ugradnje totalne endoproteze kuka razviju DVT usprkos pet-11 dana antikoagulacijskog liječenja. Stoga su potrebni novi antikoagulansi za poboljšane bolesničke skrbi i kao pomoć u prevenciji tromboembolije.

Dr. Michael Huo je nastavio: "S obzirom da se dabigatran eteksilat primjenjuje oralnim putem, on je pogodniji od antikoagulansa koji se primjenjuju putem injekcije, kao što je enoksaparin, za bolesnike izvan bolničkog okruženja. Ova prednost također može imati korist u uštedi nacionalnih zdravstvenih sustava, kako se pokazalo u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje se pokazalo da produljena primjena dabigatran eteksilata doprinosi značajnom smanjenju troškova zbog svoje oralne primjene, u usporedbi s enoksaparinom. Dabigatran eteksilat se stoga treba smatrati privlačnom opcijom liječenja u ovakvom kliničkom okruženju."

Dabigatran eteksilat je na čelu nove generacije oralnih antikoagulansa/direktnih inhibitora trombina (DTI-i), koji ciljaju na visoku, nezadovoljenu medicinsku potrebu prevencije i liječenja akutne i kronične tromboembolije. Dabigatran eteksilat se trenutno ispituje u većem broju drugih terapijskih područja, uključujući prevenciju moždanog udara kod fibrilacije atrija.

Izvor:
Weber Shandwick