Imunoterapija uspješna u liječenju kronične limfocitne leukemije


Imunoterapija uspješna u liječenju kronične limfocitne leukemije

Nova studija je pokazala da eksperimentalna imunoterapija za kroničnu limfocitnu leukemiju (CLL) koja koristi pacijentove imunosne stanice, može neke pacijente izliječiti, a drugima može produljiti život.

Proces stvaranja imunoterapije, znane kao CTL019, započinje s pacijentovim T limfocitima, koji su vrsta bijelih krvnih stanica bitnih za imunosni odgovor. Naime, prvo se T limfociti reprogramiraju kako bi lovili i uništavali stanice raka, a nakon kemoterapije, pacijent dobiva infuziju koja sadrži reprogramirane T limfocite. Inače, ovaj način liječenja predstavalja ultra personalizirani i precizni pristup liječenju karcinoma.

Kronična limfocitna leukemija (kronična limfatična leukemija, CLL) je poremećaj kojeg karakterizira progresivno nakupljanje funkcionalno nezrelih i abnormalnih limfocita, i najčešći je oblik leukemije u odraslih osoba u zapadnim zemljama. Neki pacijenti umiru u roku od 2 do 3 godina od dijagnoze, zbog komplikacija kronične limfocitne leukemije, no većina pacijenata živi 5 do 10 godina, a neki pacijenti mogu ćivjeti i dulje od 20 godina.

Iako su za liječenje kronične limfocitne leukemije na raspolaganju učinkovite mogućnosti liječenja, kronična limfocitna leukemija je neizlječiva s konvencionalnim terapijama. Neki pacijenti se mogu izliječiti transplantacijom matičnih stanica.

Inače, trenutno su u tijeku klinička istraživanja koja tesiraju uspješnost slične terapije u liječenju raka gušterače, raka jajnika, raka pluća i raka mozga.

Izvor:
Science Translational Medicine