Home / Vijesti / Infekcija hepatitis B virusom povezana s rakom želuca

Infekcija hepatitis B virusom povezana s rakom želuca

Infekcija hepatitis B virusom povezana s rakom želuca

Prema rezultatima istraživanja provedenog u Kini, izgleda da je infekcija hepatitis B virusom (HBV) povezana s rakom želuca, osobito u pacijenata bez obiteljske povijesti raka želuca.

Inače, kronična infekcija hepatitis B virusom može dovesti do ciroze jetre, a pacijenti s cirozom jetre imaju visoku prevalenciju peptičkog ulkusa i povećani rizik od raka želuca.

Rezultati istraživanja su pokazali da je prevalencija pozitivnih nalaza na hepatitis B površinski antigen (HBsAg) bila je značajno viša kod pacijenata s rakom želuca (17,2%) nego kod zdravih kontrola (12,1%).

Smatra se da bi infekcija hepatitis B virusom mogla biti čimbenik rizika za rak želuca, no potreba su dodatna istraživanja kako bi se potvrdila uzročno-posljedična veza između hepatitis B virusa i raka želuca.

Izvor:
British Journal of Cancer

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje