Je li bipolarni poremećaj čimbenik rizika za Parkinsonovu bolest?


Je li bipolarni poremećaj čimbenik rizika za Parkinsonovu bolest?

Borba s bipolarnim poremećajem je sama po sebi dovoljno teška, a sada rezultati studije provedene na Tajvanu ukazuju da su pacijenti s bipolarnim poremećajem izloženi sedam puta većem riziku od razvoja Parkinsonove bolesti.

Smatra se da su ovi rezultati dodatni razlog za agresivno liječenje bipolarnog poremećaja.

Bipolarni poremećaj je poremećaj raspoloženja obilježen rasponom ponašanja od uzbuđenog, energiziranog ponašanja do osjećaja tuge i beznađa. Bipolarni poremećaj pogađa oko 2,6 posto odraslih osoba.

Inače, mnogi stručnjaci smatraju da je Parkinsonova bolest aktivna godinama ili desetljećima prije nego se pojave prvi problemi s kretanjem, a poremećaji raspoloženja poput bipolarnog mogu biti rani simptom Parkinsonove bolesti.

Izvor:
Neurology