Je li opsesivno kompulzivni poremećaj povezan s upalom u mozgu?


Je li opsesivno kompulzivni poremećaj povezan s upalom u mozgu?

Prema rezultatima novog istraživanja, oboljeli od opsesivno kompulzivnog poremećaja (OKP) imaju visoku razinu upale mozga, osobito u dijelovima mozga za koje se zna da funkcioniraju drugačije kod OKP-a. Smatra se da bi ovo otkriće moglo dovesti do razvoja novih terapija za liječenje opsesivno kompulzivnog poremećaja.

U oboljelih od opsesivno kompulzivnog poremećaja, razina upale je bila 32 posto veća u šest područja mozga koja imaju ulogu kod opsesivno kompulzivnog poremećaja.

Kod opsesivno kompulzivnog poremećaja ljudi obično imaju česte, ponavljajuće opsesivne misli koje se pokušavaju kontrolirati ponavljanjem određenih rituala ili ponašanja, kao što su pranje ruku ili provjera zaključavanja vrata.

Pretpostavlja se da bi lijekovi koji smanjuju upalu u mozgu, a koji se koriste u liječenju drugih bolesti, mogli pomoći i u liječenju opsesivno kompulzivnog poremećaja.

Inače, trenutno postojeće terapije za opsesivno kompulzivni poremećaj nisu uspješne u trećine pacijenata s OKP-om.

Izvor:
JAMA Psychiatry