Keto dijeta poboljšava liječenje gljivičnog meningitisa


Keto dijeta poboljšava liječenje gljivičnog meningitisa

Za otprilike 150.000 pacijenata oboljelih od AIDS-a koji svake godine dobiju po život opasnu infekciju zvanu gljivični meningitis, nema mnogo opcija. U mnogim dijelovima svijeta dostupan je samo jedan tretman: lijek koji se zove flukonazol i djeluje kod manje od polovice pacijenata. 

No, sada je nova studija koju su proveli znanstvenici s Duke University na miševima pokazala da možda postoji način da se poboljšaju izgledi -- jednostavno promjenom prehrane. Naime, pokazalo se, da je uzimanje flukonazola u kombinaciji s keto dijetom s niskim udjelom ugljikohidrata i masnoća značajno bolje ubijalo gljivice nego uzimanje samog lijeka.

Nakon nekoliko dana na flukonazolu, miševi u keto skupini imali su znatno niže razine gljivica u mozgu i plućima od miševa na konvencionalnoj prehrani. Štoviše, mala doza lijeka primjenjena kod miševa na keto dijeti bila je jednako učinkovita kao i peterostruko veća doza primjenjena kod miševa na standardnoj dijeti.

Valja spomenuti, da spomenuti učinci nisu bili ograničeni samo na infekcije Cryptococcusom. Keto dijeta također je učinila flukonazol potentnijim protiv druge potencijalno opasne po život infekcije, uzrokovane gljivicom Candida albicans.

Izvor:
mBio