HIV infekcija povezana s većim rizikom od depresije


HIV infekcija povezana s većim rizikom od depresije

Osobe koje žive s HIV infekcijom imaju povećan rizik od depresije, osobito u prve dvije godine nakon infekcije HIV-om, ukazuju rezultati nove studije.

Smatra se, da rezultati ove studije jasno naglašavaju ozbiljne implikacije na mentalno zdravlje dijagnoze AIDS-a i važnost da kliničari paze na simptome depresije u ovoj visokorizičnoj populaciji.

Prema mišljenju stručnjaka, briga za osobe zaražene HIV-om, koja je tradicionalno usmjerena na njihovo fizičko zdravlje, trebala bi staviti veći naglasak na njihovo mentalno zdravlje.

Izvor:
33rd European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases