Liječenje HIV/AIDS-a


Liječenje HIV/AIDS-a

HIV/AIDS nisu izlječivi, ali postoji niz lijekova koji se mogu kombinirati kako bi se suzbio virus. Svaka skupina antiretrovirusnih lijekova blokira virus na različiti način. Najbolje je kombinirati najmanje tri lijeka iz dvije različite skupine kako bi se spriječilo nastajanje soja HIV-a koji je otporan na pojedinačne lijekove. Skupine antiretrovirusnih lijekova su sljedeće:

 • Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI) - NNRTI djeluju na protein koji je HIV-u potreban za umnožavanje. Lijekovi iz ove skupine su: efavirenz, etravirin  i nevirapin.
 • Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NRTI) - NRTI su manjkave verzije blokova za izgradnju koje su HIV-u potrebne za umnožavanje. Tu spadaju: abakavir te kombinacija lijekova emtricitabina i tenofovira te lamivudina i zidovudina.
 • Ihibitori proteaze (PI) - PI djeluju na proteazu, još jedan protein potreban HIV-u za umnožavanje. Tu spadaju atazanavir, darunavir, fosamprenavir i ritonavir.
 • Ihibitori ulaska virusa u stanicu ili fuzije - Ovi lijekovi sprječavaju ulazak HIV-a u CD4 limfocite. U ovu skupinu lijekova spadaju enfuvirtid i maravirok.
 • Inhibitori integraze - Raltegravir djeluje na integrazu, protein koji HIV koristi kako bi umetnuo svoj genetski materijal u CD4 limfocite.

Kada treba započeti s liječenjem

Prema današnjim smjernicama, s liječenjem treba započeti:

 • Ako imate teške simptome
 • Ako je broj CD4 limfocita ispod 500 u mm3
 • Ako ste trudni
 • Ako imate bubrežnu bolest povezanu s HIV-om
 • Ako se liječite od hepatitisa B

Nuspojave liječenja HIV/AIDS-a

Režim liječenja HIV-a podrazumijeva uzimanje više tableta u određena vremena svaki dan tijekom ostatka vašeg života. Nuspojave su sljedeće:

 • mučnina, povraćanje ili proljev
 • nenormalni otkucaji srca
 • zaduha
 • osip
 • oslabljene kosti
 • odumiranje kosti, naročito u zglobovima kuka

Odgovor na terapiju HIV/AIDS-a

Vaš odgovor na svaki lijek mjeri se na temelju virusnog opterećenja i broja CD4 limfocita. Virusno opterećenje treba ispitati na početku liječenja, a zatim svaka tri do četiri mjeseca tijekom liječenja. Broj CD4 limfocita provjerava se svakih tri do šest mjeseci.

Antiretrovirusna terapija trebala bi smanjiti virusno opterećenje na granicu nemjerljivosti. To ne znači da je HIV nestao već da testovi nisu dovoljno osjetljivi da ga otkriju. HIV možete prenijeti na druge osobe čak i kad je vaše virusno opterećenje nemjerljivo.

 

Zadnja izmjena: 03.01.2020.