Čimbenici rizika za HIV/AIDS


Čimbenici rizika za HIV/AIDS

Kad su se HIV i AIDS prvi puta pojavili u SAD-u i Europi uglavnom je to bilo kod muške homoseksualne populacije. Vrsta HIV-a pronađena kod mnogih afričkih naroda lakše se širi preko heteroseksualnih spolnih odnosa. Zaraziti se može svaka osoba, bez obzira na dob, rasu, spol ili spolnu orijentaciju, ali rizik od HIV-a i AIDS-a je veći:

  • Ako se ne zaštitite tijekom spolnih odnosa - Spolni odnos bez zaštite znači da svaki put ne koristite nove kondome od lateksa ili poliuretana. Analni seks je rizičniji od vaginalnog. Rizik se povećava ako spolne odnose održavate s više partnera.
  • Ako imate još neku spolno prenosivu bolest - Kod mnogih spolno prenosivih bolesti nastaju male otvorene ranice na vašem spolovilu te ranice predstavljaju otvoreni put za ulazak HIV-a u vaše tijelo.
  • Ako ste intravenski ovisnik - Osobe koje koriste intravenozne droge često dijele igle i šprice s drugim osobama. Tako dolaze u kontakt s kapljicama krvi drugih osoba.
  • Ako niste obrezani muškarac - Ispitivanja su pokazala da je kod neobrezanih muškaraca tijekom heteroseksualnih odnosa veći rizik od prijenosa HIV-a.

 

Zadnja izmjena: 30.04.2024.