Pacijenti s HIV-om izloženi većem riziku od smrti od COVID-19


Pacijenti s HIV-om izloženi većem riziku od smrti od COVID-19

Poznato je da određena stanja, poput raka, dijabetesa i visokog krvnog tlaka (hipertenzije), mogu povećati rizik od smrti od COVID-19, a sada je analiza 22 studija pokazala da osobe zaražene HIV-om ili osobe s AIDS-om, također imaju povećani rizik od smrti od COVID-19.

Naime, pokazalo se da osobe zaražene HIV-om imaju 24 posto veći rizik da će se zaraziti sa SARS-CoV-2 te 78 posto veći rizik da će umrijeti od COVID-19 nego osobe koje nisu zaražene HIV-om.

Najčešći komorbiditeti među HIV pozitivnom populacijom bili su hipertenzija, dijabetes, kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) i kronična bubrežna bolest. Većina pacijenata koji žive s HIV-om/AIDS-om (96%) bila je inače na antiretrovirusnoj terapiji.

Izvor:
Scientific Reports