Home / Centri A-Z / AIDS

AIDS

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
AIDS

Sindrom stečenog nedostatka imunosti (eng. AIDS - Acquired Immunodeficiency Syndrome, fr. SIDA - Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise) je stanje u kojem je došlo do takvog slabljena imunosti da se javljaju određene bolesti koje se u inače zdravih ljudi ne pojavljuju. 

AIDS je kronično, po život opasno stanje, uzrokovano virusom humane imunodificijencije (HIV). Budući da oštećuje imunološki sustav, HIV utječe na sposobnost tijela da se bori protiv mikroorganizama koji uzrokuju bolesti.

Postoje tri glavna puta prijenosa infekcije: spolni, putem krvi i sa zaražene majke na dijete tijekom trudnoće, porođaja i dojenjem.

HIV se nalazi u krvi, spermi i vaginalnom sekretu zaražene osobe u količini dovoljnoj da zarazi druge osobe.

AIDS nije izlječiv, no postoje lijekovi koji mogu značajno usporiti napredovanje bolesti.

Centar AIDS potpomaže Medicopharmacia.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje