Kombinacija kemoterapije i lijeka može produžiti život oboljelima od raka debelog crijeva


Kombinacija kemoterapije i lijeka može produžiti život oboljelima od raka debelog crijeva

Studija provedena u Njemačkoj na 820 bolesnika s inoperabilnim rakom debelog crijeva pokazala je da liječenje raka debelog crijeva u uznapredovaloj fazi bolesti kombinacijom kemoterapije i lijeka bevacizumaba može produžiti život oboljelih. 

Tako su bolesnici koji su dobivali navedenu kombinaciju imali bolju stopu preživljavanja (više od 11 mjeseci vs manje od 10 mjeseci) te bolju stopu preživljavanja bez progresije bolesti (skoro 6 mjeseci vs 4 mjeseca).

Prema mišljenju stručnjaka zamjena kemoterapeutika i dodavanje bevacizumaba u slučajevima kada rak i dalje napreduje, može dodatno pospješiti i osnažiti terapiju drugog izbora.

Posebice u slučajevima kada je došlo do razvoja rezistencije nakon prvog kruga kemoterapije.

Izvor:
American Society of Clinical Oncology meeting PR