Kombinacija nivolumaba i ipilimumaba poboljšava preživljavanje oboljelih od melanoma


Kombinacija nivolumaba i ipilimumaba poboljšava preživljavanje oboljelih od melanoma

Za pacijente s uznapredovalim BRAF V600-mutantom metastatskog melanoma, ukupno preživljenje je bolje uz liječenje koje počinje kombinacijom nivolumaba i ipilimumaba u usporedbi sa standardnom terapijom, ukazuje nova studija.

Valja istaknuti, da je ovo istraživanje pokazalo da više ljudi s uznapredovalim melanomom preživi dvije ili više godina kada prime spomenutu kombinaciju imunoterapijskih lijekova, davanu prije kombinacije dviju ciljanih terapija, u usporedbi s osobama koje započnu liječenje ciljanim terapijama.

Smatra se da je imunoterapija bolji početni pristup liječenja melanoma čak i za osobe čiji karcinomi imaju mutaciju koja bi se mogla liječiti ciljanim terapijama.

Prema mišljenju stručnjaka, ovo kliničko ispitivanje trebalo bi pružiti jasnije smjernice kliničarima o tome kada primijeniti određene tretmane za liječenje melanoma.

Izvor:
American Society of Clinical Oncology Virtual Plenary Series