Liste čekanja nakon prvih mjesec dana informatizacije u nekim bolnicama kraće i za 30 posto


Liste čekanja nakon prvih mjesec dana informatizacije u nekim bolnicama kraće i za 30 posto

Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) predstavili su danas projekte eListe čekanja i eNaručivanje u ordinacijama Slobodana Lozančića, dr. med. i Dušana Šijana, dr. med. u Domu zdravlja Donji Lapac. Uspješan start i brzu implemenetaciju eListe čekanja i eNaručivanja, koji se trenutno provode kao pilot projekt u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji, promovirali su ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Ostojić i ravnatelj HZZO-a prim. Siniša Varga, dr. med. dent..

U Ličko-Senjskoj i Karlovačkoj županiji eListe čekanja započele su 01.08.2012., a eNaručivanje 01.09.2012.

Ovim projektom, po prvi put se ostvaruje izravna veza između ordinacija primarne zdravstvene zaštite i bolnica širom Hrvatske.

Ministar zdravlja, prof. dr. sc. Rajko Ostojić istaknuo je kako je ovo najzorniji primjer ostvarivanja zacrtanog cilja, a to je ne samo smanjiti liste čekanja, već prvenstveno poboljšati kvalitetu života naših pacijenata.

Općina Donji Lapac s 1.800 stanovnika odličan je primjer zašto je ovaj sustav toliko važan, naročito u ruralnim dijelovima RH, gdje su bolnice udaljene i više desetaka kilometara. Stanovnici Donjeg Lapca gravitiraju bolnici u Gospiću, no sada, nakon uvođenja eListe čekanja i eNaručivanja liječnici dr. Lozančića i dr. Šijana će svoje pacijente, brzim uvidom u aktualnu listu čekanja, moći preko jedinstvenog sustava naručiti u bolnicu koja je najpogodnija za pacijenta s obzirom na udaljenost i s obzirom na to koliko će morati čekati na pregled. Od Donjeg Lapca do Gospića gdje se nalazi najbliža bolnica ima oko 85 kilometara, imaju samo jednu autobusnu liniju dnevno, u 5 ujutro, a pacijenti će moći birati i druge bolnice poput one u Ogulinu, ako je tamo lista čekanja za pojedini pregled kraća.

Naručivanje kod liječnika primarne zdravstvene zaštite predstavlja velik pomak u dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a.

Primjenom eNaručivanja pacijenti će nakon pregleda kod obiteljskog liječnika, a po izdanoj uputnici, u ordinaciji imati mogućnost skupa sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom pogledati na Internetu koji je prvi slobodan termin za željenu uslugu u ustanovama koje im po lokaciji najviše odgovaraju, te će medicinska sestra za njih u ordinaciji napraviti i narudžbu. Narudžba se automatski upisuje u bolnički informacijski sustav. Pri tome pacijenti ne moraju imati nikakva informatička znanja.

Velik broj liječnika Karlovačke i Ličko-Senjske županije se već uključio i svakodnevno šalju e-narudžbe u sustav (70 posto obiteljskih liječnika, 60 posto pedijatara, 40 posto ginekologa i 33 posto stomatologa). Prema bolnicama je iz ordinacija primarne zdravstvene zaštite u prva tri dana upućeno je 350 narudžbi.

Oduševljen sam statistikom koja nam govori koliko je liječnika u samo prva tri dana prihvatilo e-naručivanje i podržalo nas, istaknuo je ravnatelj HZZO-a, prim. dr. Siniša Varga.

Od 1.8. prate se podaci o eListama čekanja, te su bolnice uključivanjem u projekt očistile svoje liste i smanjile ih za 10-20 posto, pa su se u ovih mjesec dana liste smanjile u prosjeku za dodatnih 15 posto. Time se lista čekanja za pojedine pretrage smanjila i za više od 30 posto. (npr. prvi pregled interniste u OB Karlovac).

Do kraja 2012. godine mogućnost eNaručivanja imati će svi građani širom Hrvatske.