Loša kvaliteta spavanja može pogoršati dijabetes


Loša kvaliteta spavanja može pogoršati dijabetes

Istraživanje provedeno na 571 ispitaniku pokazalo je da oboljeli od dijabetesa tipa 2 koji loše spavaju imaju više razine šećera u krvi te više poteškoća u kontroli svoje bolesti.

Naime pokazalo se da dijabetičari s poteškoćama spavanja imaju 23 posto višu razinu glukoze u krvi natašte, 48 posto višu razinu inzulina i 82 posto veću otpornost na inzulin nego dijabetičari koji normalno spavaju.

Neka prijašnja istraživanja ukazala su na vezu između dijabetesa i lošijeg spavanja. Što može značiti da su oboljeli od dijabetesa osjetljiviji na učinke poremećenog spavanja ili da oboljeli koji slabo kontroliraju svoju bolest mogu imati poremećeno spavanje.

Jednako tako, često osobe s dijabetesom tipa 2 imaju prekomjernu tjelesnu težinu, a zna se da ona može narušiti kvalitetu sna te da je povezana sa sleep apnejom

Izvor:
Diabetes Care