Mali moždani udari povećavaju rizik od PTSP-a


Mali moždani udari povećavaju rizik od PTSP-a

Prema rezultatima nove studije, gotovo jedna trećina pacijenata koja je pretrpjela mali moždani udar znan kao tranzitorna ishemijska ataka (TIA), ima i simptome posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

Simptomi PTSP-a koji se javljaju su depresija, anksioznost i smanjena kvaliteta života. Smatra se da se u mlađih pacijenata, kao i u pacijenata koji se teško nose sa stresom, češće javljaju psihološki problemi kao posljedica tranzitorne ishemijske atake.

Inače, tranzitorne ishemijske atake često su neurološko stanje, koje se javlja u 5 od 1.000 ljudi u nekom trenutku njihova života.

Kao i moždani udar, tranzitorne ishemijske atake su posljedica ograničenog dotaka krvi u mozak. Simptomi tranzitorne ishemijske atake su iznenadna utrnulost ili slabost lica, ruke ili noge, osobito na jednoj strani tijela, iznenadana konfuzija, poteškoće s razumijevanjem i otežano izgovaranje riječi, zamagljen vid i jake glavobolje.

Tranzitorne ishemijske atake smatraju se znakom upozorenja za moždani udar, te je izuzetno bitno da se osobe koje imaju neki od gore spomenutih simptoma jave svojem liječniku.

Svakako treba istaknuti da se moždani udar u velikoj mjeri može spriječiti, stoga je izuzetno bitno da se pacijenti koji su doživjeli tranzitornu ishemijsku ataku ne osjećaju bespomoćno, te da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem.

Izvor:
Stroke